Bilgisayar destekli kalite kontrol


Karaman/Türkiye

İnceleme etüt etme, araştırma , problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.

Kalite Laboratuvarı | Aran Sıcak Dövme

Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme. Makine programında ilk 2 yarıyıl dersler ortak olup, 3. İmalat sektörünün yükselen bir müteharrik güç olması ve CNC tezgahlarının modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle Makine Teknikeri bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur.

Bunlar iş takip, kalite kontrol, programlama, işlem planlama, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon ve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilirler. Yeterli bilgi ve beceri birikimi sağlayan ve kendine güvenenler kendi işini kurabilirler.

Tezgâh ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibi olmak. En son mezun olandan geriye doğru tercihler değerlendirilir ve gerekli şartları haiz olan ilgili programa yerleştirilirler. Başarılı oldukları takdirde, belirlenen kontenjanlar dahilinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları aşağıda verilmiştir:.

Öğrenciler eğitim öğretim yılı boyunca 30 gün Endüstriye Dayalı Öğretim EDÖ stajını özel ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinde yapmaktadırlar. Facebook Twitter RSS. Makine Makine Programının Tanımı: Makine Programı Üretim Teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim CAD-CAM , bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi tahribatlı-tahribatsız ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik ara eleman yetiştiren bir programdır.

Programın Amacı: Makine programında eğitim 2 yıl süreli 4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta eğitim-öğretim verilmektedir.

mmogen.moviemakeronline.com/113.php

HAKKIMIZDA

Makine Teknikerinin Görevleri: Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir. Nasıl hesaplanır? Uygunluğunu nasıl hesapladık? Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır. Mesleki Yeterlilikler.

dosicexihaxe.ml

Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur. Diğer Bilgiler. Aday Kriterleri. Pozisyon Bilgileri.

bilgisayar destekli kalite kontrol Bilgisayar destekli kalite kontrol
bilgisayar destekli kalite kontrol Bilgisayar destekli kalite kontrol
bilgisayar destekli kalite kontrol Bilgisayar destekli kalite kontrol
bilgisayar destekli kalite kontrol Bilgisayar destekli kalite kontrol
bilgisayar destekli kalite kontrol Bilgisayar destekli kalite kontrol

Related bilgisayar destekli kalite kontrolCopyright 2019 - All Right Reserved